• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформаційна доступність

Наказ відділу освіти Володарської РДА від 07.05.2020 р. № 64

/Files/images/Наказ №64 від 07.05.2020 (1) (1).jpgНАКАЗ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ВОЛОДАРСЬКОЇ РДА від 04.05.2020 р. № 61

« Про визначення дати початку приймання заяв про зарахування заяв дітей…»

/Files/images/0001.jpg/Files/images/хл1.jpg


/Files/images/хл2.jpg/Files/images/хл3.jpg
/Files/images/ха 2.jpg

/Files/images/ха 3.jpgРЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ ДІЙ З ОХОРОНИ ДИТИНСТВА НА 2019 РІК

ДО РОКУ ДИТИНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Створення необхідних умов для всебічного розвитку особистості дитини, реалізації та захисту її прав і свободпріоритетні завдання демократичної та правової держави.

З метою побудови сучасної національної системи охорони дитинства в Україні, було ратифіковано низку міжнародних документів, прийнято спеціальні закони та інші нормативно-правові акти; вивчається та застосовується кращий досвід розвинутих країн світу з питань забезпечення прав дітей та охорони дитинства.

Проте наявність законодавчої бази не означає ефективність реалізації положень вітчизняного законодавства.

Аналіз практики діяльності дитячого омбудсмена та звернень громадян свідчить про:

численні факти порушень прав дітей (насилля на дітьми, цькування (булінг), порушення їхніх житлових і майнових прав);

зростаючу потребу в правовому захисті дітей соціально вразливих категорій: дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом; дітей з категорії внутрішньо переміщених осіб, дітей, батьки яких загинули або стали непрацездатними внаслідок участі в АТО (ООС), дітей з особливими потребами, дітей, які знаходяться або побували в зоні військового конфлікту;

необхідність посилення уваги до питань надання якісних освітніх, медичних, правових, соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми.

З огляду на те, що актуальними питаннями, які потребують вирішення, залишаються питання забезпечення конституційних прав дітей та захисту їхніх інтересів, у Київській області 2019 рік оголошено Роком Дитини.

Мета проведення Року Дитини – створити на Київщині простір щасливого дитинства, вільний від дискримінації за будь-якими ознаками; простір для творчого й особистісного розвитку юних мешканців області, безпечне соціальне середовище, де захищені всі права і свободи дітей, враховуються їхні особливості, здібності, нахили і потреби.

Ця мета може бути досягнута шляхом спільних скоординованих дій органів державної влади і місцевого самоврядування, громадськості та соціальних інституцій. Тому основним механізмомдосягнення поставленої мети має стати Стратегія дій з охорони дитинства на 2019 рік (далі – Стратегія).

Стратегія базується на принципах:

- дитиноцентризму;

- гуманізму;

- демократизму;

- толерантності;

- безпеки і благополуччя дитини;

- поваги до прав і свобод, честі та гідності дитини і людини;

- відповідальності, прозорості та публічності прийняття та виконання управлінських рішень;

- державно-громадського управління, державно-громадського та державно-приватного партнерства

.

Мета Стратегії

Визначення пріоритетів регіональної політики в частині охорони дитинства та забезпечення умов для всебічного розвитку дитини, додержання її конституційних прав на освіту, медицину, соціальний і правовий захист.

Пріоритетні напрями та завдання Стратегії

I. Партнерство в ім’я дитини. Співпраця органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, регіональних служб, установ, закладів, громадських інституцій з питань забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми.

Завдання:

– Створити регіональну міжгалузеву координаційну раду з питань охорони дитинства.

– Розробити територіальні (в районах, містах, ОТГ) плани заходів щодо реалізації Стратегії за всіма напрямами із залученням державних установ та неурядових організацій.

– Забезпечити додержання чинного законодавства щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та захисту їхніх майнових прав.

– Сприяти залученню інвестицій для проведення заходів, спрямованих на захист прав дитини та її безпеку.

– Провести моніторинг ефективності спільних дій з охорони дитинства.

II. Реформування системи інституційного догляду та виховання дитини

Завдання:

Забезпечити трансформацію інтернатних закладів та їх реорганізацію відповідно до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки;

Забезпечити прийняття рішень в інтересах дитини всіма суб’єктами захисту її прав.

Розвивати мережу закладів, які надають освітні, медичні, соціальні, реабілітаційні послуги дітям на рівні територіальної громади з урахуванням її фінансових можливостей і потреб дітей;

Надавати адресну допомогу сім’ям з дітьми, виявляти сім’ї з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості

Забезпечувати розвиток інституту наставництва як індивідуальної форми підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Забезпечувати реінтеграцію дітей з інтернатних закладів.

III. Розбудова регіональної системи інклюзивного навчання

Завдання:

Розвивати мережу інклюзивно-ресурсних центрів в об’єднаних територіальних громадах та розширити перелік корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

Забезпечити архітектурну доступність будівель, приміщень закладів, установ, органів місцевого самоврядування, регіональних служб, громадських організацій на принципах універсального дизайну та розумного пристосування.

Забезпечити розширення мережі мобільних інклюзивно-ресурсних центрів.

Продовжити створення медіатек, ресурсних кімнат в закладах освіти з інклюзивним навчанням та оснащення їх сучасним інтерактивним і розвивальним обладнанням.

Створити умови для організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, професійно-технічної освіти.

Сприяти підвищенню професійного рівня фахівців, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

IV. Соціально-правовий захист дітей

Завдання:

Розширити функції регіональних центрів безоплатної правової допомоги з питань захисту прав дитини.

Розробити організаційні механізми та забезпечити роботу мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги.

Організувати широкомасштабнуінформаційно-просвітницьку кампанію з метою ознайомлення із законодавчими змінами, спрямованими на захист прав дітей; розробити та розповсюдити в закладах освіти та установах інформаційні друковані та електронні матеріали (зокрема, буклети, бюлетні, брошури) правової тематики; розмістити зовнішню соціальну рекламу (плакати, бігборди, сітілайти) на вулицях, у громадському транспорті, громадських місцях.

Залучити неповнолітніх, які перебувають на різних видах профілактичного обліку, до відвідування безкоштовних гуртків, студій у закладах культури, дозвілля і спорту.

Розробити за впровадити модель підвищення правової культури населення.

Розширити напрями діяльності служб у справах сім’ї, дітей та молоді, соціальних служб з питань реалізації прав дітей та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми.

V. Формування безпечного інформаційного простору

Завдання:

Поширювати в регіональному інформаційному просторі контент, який спрямований на збереження і захист загальнолюдських цінностей, інтелектуальний, духовний і культурний розвиток дітей та молоді.

Розміщувати в регіональних засобах масової інформації соціальну рекламу, спрямовану на формування у дітей та молоді навичок здорового способу життя, активізацію рухової активності, профілактику правопорушень, булінгу та інших негативних соціальних проявів серед дітей, а також пізнавальних програм для дітей та молоді.

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на профілактику суїцидальної поведінки неповнолітніх, інформування про діяльність служб підтримки, термінової психологічної та соціально-правової допомоги.

Розробити правила безпечної поведінки дитини в інтернет-просторі та заходи з профілактики медіазалежності, кібербулінгу.

VI. Охорона здоровя та формування мотивації до здорового способу життя

Завдання:

Забезпечити рівний доступ кожної дитини до якісних медичних послуг, профілактику захворюваності, формування потреби дітей у здоровому способі життя.

Забезпечити кожній дитині доступ до занять фізичною культурою, спортом, туризмом тощо.

Створювати інфраструктуру сучасних спортивних споруд в кожній громаді, районі та місті.

Розробити та облаштувати безпечні маршрути для пішохідного, велосипедного, водного туризму.

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей всіх пільгових категорій, сприяти розвитку державно-приватного партнерства у цій сфері;

Зміцнювати матеріально-технічну та спортивну бази закладів освіти, закладів відпочинку та оздоровлення для дітей та молоді шляхом залучення всіх не заборонених законодавством джерел фінансування.

VII. Мотивація дітей та молоді до усвідомленого вибору професії

Завдання:

Ужити заходів для підвищення ефективності взаємодії між суб`єктами профорієнтаційного процесу (заклади освіти, установи, організацій, підприємства, фонди, служби, центри, бізнес-структури).

Оновити систему професійної орієнтації дітей та молоді, запровадивши інноваційні профорієнтаційні послуги з урахуванням принципу гендерної рівності

Створити та забезпечити постійне оновлення на офіційних веб-сайтах електронних баз даних профорієнтаційного спрямування (перелік центрів зайнятості, перелік центрів кар’єри, перелік молодіжних центрів, перелік закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти та професій, спеціальностей, які можна в них здобути).

Надавати адресні профорієнтаційні послуги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, у тому числі тим, що навчаються в інтернатних закладах, з урахуванням їхніх нахилів, здібностей та можливостей.

Створити у закладах освіти Центри кар’єри, коворкінг-центри, лабораторії професій майбутнього.

Підвищити рівень мобільності та доступності профорієнтаційних послуг: оновити технології професійної орієнтації здобувачів освіти, запровадити дистанційну форму профорієнтаційної роботи.

Розробити організаційно-педагогічні механізми функціонування Університету майбутнього вчителя.

Створити регіональну модель підтримки учнівських та студентських стартапів.

VIII. Створення умов для реалізації конституційних прав та обовязків дітей

Завдання:

Підтримувати ініціативи дітей та молоді щодо реалізації соціально значущих проектів, участі у суспільному житті та прийнятті рішень на регіональному рівні

Розвивати дитячий лідерський рух та учнівське самоврядування, забезпечувати підтримку просвітницьких заходів органів учнівського самоврядування і дитячих громадських організацій (творчих проектів, форумів, конкурсів, фестивалів), волонтерства, залучати лідерів учнівського самоврядування до формування соціальної та освітньої політики району (міста, ОТГ).

Створювати умови для отримання практичних навичок врядування і управління в дітей та молоді шляхом їх залучення до прийняття рішень на місцевому рівні.

Формувати у дітей здатність захищати свої права.

Формувати освітнє середовище на засадах поваги до прав дитини, толерантності, відповідальності за власні та колективні рішення.

IX. Розвиток та підтримка обдарованих дітей та молоді

Завдання:

Визначити пріоритетні напрями розвитку позашкільної освіти в умовах децентралізації, формування її інфраструктури.

Розробити організаційний механізм створення багатофункціональних освітніх центрів як інноваційної моделінової української школидля дітей сільської місцевості в об’єднаних територіальних громадах.

Розробити та запровадити цілісну систему виявлення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої учнівської молоді, створення оптимальних умов для її розвитку, соціалізації і подальшого професійного зростання.

Розширити мережу гуртків, творчих об’єднань дослідницько-експериментального напряму, наукових товариств учнів, секцій Малої академії наук у закладах загальної середньої та позашкільної освіти.

Сприяти розвитку сучасних напрямів освітньої діяльності обдарованих дітей (LEGO-конструювання, мехатроніка, робототехніка, IT-технології).

Забезпечити підтримку та розвиток STEM-освіти; створення та ефективне функціонування STEM-лабораторій (центрів) як осередків поглибленої наукової та науково-технічної підготовки обдарованих учнів.

Упроваджувати механізми морального та матеріального стимулювання обдарованих і талановитих дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 637

Коментарi