ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА НВК

2017-06-06

06 червня 2017 року у приміщенні НВК відбулися загальні бори( конференція) педагогічних працівників, батьківського комітету, піклувальної ради та представників громадскості.

На порядок денний винесено такі питання:

1.Щорічний звіт директора про свою діяльність.

2. Про затвердження складу Ради школи, кількісного складу, встановлення терміну повноважень.

3. Про затвердження плану Ради школи на 2017-2018 н.р.

4. Про склад батьківського комітету на 2017-2018 н.р..


Відділ освіти Володарської районної державної адміністрації

Матвіїський навчально-виховний комплекс

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

Щорічний звіт діяльності директора

Матвіїського навчально-виховного комплексу

«ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

за 2016-2017 н.р.

Матвіїха-2017

  1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації НВП у навчальному закладі:

1.1 Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

Шановні присутні.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178 « Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» директор зобов’язаний щорічно звітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу протягом навчального року п.95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 №778» .

Сьогодні я поінформую про підсумки роботи НВК «Матвіїський навчально-виховний комплекс « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» за 2016-2017 навчальний рік.

Як директор навчального закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом НВК «Матвіїський навчально-виховний комплекс « загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника навчального закладу.

У 2016 – 2017 н.р. педагогічний колектив Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» працював над проблемою «Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності», керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», статутом НВК та іншими правовими документами.

Відповідно до мети та завдань, діяльність школи здійснювалась за напрямками:

  • Забезпечення реалізації прав особистості на освіту;
  • Рівний доступ до якісної освіти;
  • Робота з педкадрами;
  • Робота з обдарованими дітьми;
  • Управління навчально-виховним процесом;
  • Охорона життя та здоров′я дітей, профілактика правопорушень;
  • Робота з батьками, громадськими організаціями;
  • Зміцнення матеріально-технічної бази.

Завдяки спільним зусиллям педагогічного та технічного колективів, батьківського комітету в НВК створено всі умови для функціонування закладу. Вжито заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-и річного віку, виданий наказ по НВК від 22.05.2017 року № 53 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Всі діти шкільного віку, котрі проживають на території Матвіїської сільської ради навчаються у ЗНЗ, випускники НВК 2014 -2015 років всі отримують освіту у професійно-технічних коледжах. Вжито заходів до впровадження нових інноваційних технологій навчання: закінчена робота по здоров’язберігаючій технології навчання «Гармонія інтелекту та здоров’я» ПіснеЗнайкА. Вихователь ДНЗ Мартенюк І.А. працює за програмою «Дитина», та парціальною програмою «Радість творчості».

У школі працює учнівське самоврядування «Сонцеграй». Постійні комісії працюють у різних напрямках роботи, створюють навчальні проекти та презентації.

Педагогічний колектив

Навчальний процес у закладі забезпечують 12 педагогічних працівників .

З них:

1 педагог – вихователь ДНЗ;

2 педагоги працює за сумісництвом.

Мають вищу освіту 10 учителів (83 %), 2 учителі - н.вищу – ( 17 %).

За кваліфікаційними категоріями педагогічні працівники розподіляються наступним чином:

- «Вища кваліфікаційна категорія -5 (42 %)

- «Спеціаліст І категорії» - 3 (25%)

- «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 (17 %)

- «Спеціаліст» - 2 ( 17 %)

3 вчителі (Гулик І.Р., Музика Л.І., Шаповалюк Г.Р.) нагороджені знаком «Відмінник освіти України», два педагоги (Гулик І.Р., Музика Л.І.) мають звання «вчитель-методист» і два педагоги (Шаповалюк Г.Р., Василенко С.С.) - звання «старший вчитель».

Школа укомплектована педагогічними кадрами.

Середнє навантаження педагогічних працівників становило 12 годин на тиждень в основній школі і 19 годин - у початковій.

В навчальному закладі навчається 30 учнів. У НВК функціонувало два класи-комплекти 1-4 кл і 2-3 кл. Середня ланка – 5 клас і 7 клас, а в 6 класі організовано індивідуальне навчання. Працює різновікова група ДНЗ, яку відвідує 20 вихованців.

Гордістю нашої школи є досягнення, які отримали учні НВК протягом навчального року:

- команда учнів НВК на виборола ІІІ загальнокомандне місце у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце в конкурсі «Медична підготовка» у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце в змаганнях з початкової військової підготовки (стрільба із пневматичної зброї) у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІ місце у конкурсі «Вікторина» із знань історії України у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- команда учнів НВК на виборола ІІІ місце у конкурсі строю та пісні «Впоряд» у районному етапі всеукраїнської дитячо-юнацької, військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

- учні 8 класу Долбінцева Олександра і Кравченко Володимир вибороли ІІ місце у районному етапі конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху»;

- колектив учнів 5 класу посів ІІІ місце в районному етапі новорічно-різдвяної вситавки «Новорічна композиція» у номінації «Сюжетна композиція»;

- колектив учнів 8 класу посів ІІ місце в районному етапі новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція»

- учениця 8 класу Долбінцева Олександра зайняла ІІ місце у районних змаганнях з

настільного тенісу у своїй віковій категорії серед дівчат;

Методична робота

Методична робота в НВК сприяла підвищенню педагогічної майстерності.

У 2016 - 2017 н.р. вона охоплювала такі види діяльності:

Ø Робота шкільних МО;

Ø Педагогічна рада;

Ø Вивчення передового педагогічного досвіду;

Ø Педагогічні читання;

Ø Атестація педагогічних кадрів;

Ø Психолого-педагогічний семінар;

Ø Самосвіта та інші.

Основним завданням методичної роботи НВК були:

- Організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- Організаційно-методичне забезпечення виконання предметних програм;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної майстерності, організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості;

- Удосконалення і поширення передового педагогічного досвіду вчителів з використанням інноваційних технологій та покращення методики проведення уроків, залучення вчителів школи до впровадження досвіду роботи кращих вчителів району;

- Проведення творчого звіту учителів, що атестуються;

- Спрямування навчально-виховного процессу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання учнів.

Планування методичної роботи здійснювалось на діагностичній основі. Методична рада, яка керувала методичною роботою, працювала над вивченням і аналізом стану навчально-виховної роботи, якісного складу педагогічних кадрів, аналізом результатів тематичного обліку знань, виробленням пропозицій стосовно коректив до навчально-виховного процесу.

На засіданнях МР розглядався навчальний план, вивчався і пропагувався кращий досвід вчителів школи, проводився аналіз підсумків шкільних та районних олімпіад.

Методична робота була сконцентрована навколо науково-методичної проблеми, над якою працює школа. Навчальний процес у школі побудований так, щоб в кожній дитині бачити особистість.

В НВК працюють:

v Методичне об′єднання класних керівників і класоводів (кер.Король Л.В.)

v Постійно діючий психолого-педагогічний семінар (кер.Бевза Т.П.)

v Методичне об′єднання вчителів початкових класів і вихователів ДНЗ (кер. Музи-

ка Л.І.)

v Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу . ( кер.Винокур В.В.)

v Методичнее об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

(кер. Шаповалюк Г.Р.)

Одним із напрямів в системі методичної роботи є самоосвіта вчителя. Результати цієї роботи висвітлюються написанням творчих звітів, виступами на МО, проведенням відкритих уроків. Широке інформування про успіхи педагога стало стимулом в досягненні більш високого професійного рівня.

Значну роль в роботі закладу відіграє педагогічна рада – як спосіб колегіального розв′язання актуальних проблем, об′єднання зусиль педагогічного колективу для підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання предметів. Згідно плану роботи НВК у цьому році було проведено 5 педагогічних рад. Найрезультативнішими були :

І . Про реалізацію компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності.

ІІ. Про форми та засоби формування сталих знань, умінь і навичок учнів у навчально-виховному процесі.

ІІІ. Про впровадження в навчаль-виховний процес здоров’язберігаючих технологій

ІV. Про обговорення проекту «Нова українська школа».

Протягом навчального року видано 108 наказів по школі, які сприяли поліпшенню навчально-виховної роботи в НВК.

Велику увагу у виконанні річного плану я приділяла розділам «Внутрішкільний контроль і керівництво», «Організація неперервної педагогічної освіти кадрів. Методична робота», «Охоплення навчанням дітей 5-річного віку», «Охоплення навчанням дітей шкільного віку». Особливе значення має контроль за веденням шкільної документації, виконанням планів, програм, рівнем навчальних досягнень учнів з основних предметів. Об′єктом контролю в школі є учень, тому особливу увагу приділяю питанню відвідування учнями школи, охоплення навчанням, здоров′ю учнів.

Адміністрація НВК приділяє велику увагу проведенню атестаціїї педагогічних кадрів, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді. У 2016 -2017 н.р. 4 вчителі школи підлягали черговій атестації. Усі вони пройшли курси підвищення фахової кваліфікації і булим атестовані атестаційною комісією. План курсової перепідготовки педагогічних кадрів виконано. Усі вчителі НВК пройшли навчання за программою ІНТЕЛ. Вчитель Гулик І.Р. пройшла навчання та отримала сертифікат учасника Мжнародного форуму «Гармонія інтелекту та здоров’я» .

Соціальний захист дітей

В НВК ведеться облік дітей категорії підвищеної соціальної уваги. Навчаються в школі і виховуються в ДНЗ :

· Діти, які перебувають під опікою – 0;

· Напівсиріт - 4 ;

· Дітей з малозабезпечених сімей - 3;

· Дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС - 3;

· Дітей з багатодітних сімей - 8;

· Дітей із сімей СЖО -4;

· Діти з неповних сімей - 10.

Ця категорія дітей першою забезпечується підручниками, оздоровлюється, відвідує районні свята. Діти з малозабезпечених сімей і які перебувають під опікою харчуються за рахунок бюджетних коштів згідно законодавства. З метою профілактики правопорушень, бродяжництва, девіантних проявів у поведінці неповнолітніх у школі проводяться заходи щодо підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Створено банк даних такої категорії дітей. Протягом року постійно ведеться контроль за відвідуванням та індивідуальна корекційна робота з учнями даної групи.

З метою вивчення умов життя і сімейного виховання, обстежено житлово-побутові умови 8 сімей. Вивчено та проаналізовано результати медичного огляду. На диспансерному обліку знаходиться 10 дітей. Педагогами НВК постійно проводяться бесіди з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Як наслідок: у навчальном узакладі протягом року немає жодного випадку травмування та правопорушення учнів.

У роботі з батьками проведено лекторій за тематикою: «Вплив комп’ютерних технологій на психіку дитини», батьківські збори: «Адаптація першокласників до школи», «Труднощі адаптації п′ятикласників до старшої школи».

ДНЗ входить до складу НВК із січня 2004 року. Особливою увагою з боку адміністрації та педколективу оточені 20 вихованців ДНЗ. Навчально-виховна робота здійснюється вихователем і помічником вихователя за програмою «Дитина», і парціальною програмою «Радість творчості». ДНЗ працює за 7-годинним режимом роботи, діти забезпечуються триразовим харчуванням за рахунок батьківської плати. З метою розвитку естетичних смаків вихованців, відчуття прекрасного в ДНЗ оформлено красиві й затишні куточки, стенди, постійно оновлюються виставки. За кошти батьків у їдальні дитячого садочка протягом навчального року був зроблекний поточний ремонт приміщення. В шкільному саду встановлено сучасний ігровий майданчик для дітей.

Безпека життєдіяльності

У роботі НВК важливе місце посідає питання охорони праці, що сприяло запобіганню нещасних випадків та профілактиці захворювань. Розроблено та виконуються норми техніки безпеки й охорони праці відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку». Розроблено посадові інструкції для працівників НВК. Всі обов′язки працівників щодо виконання Закону України «Про охорону праці» та дотримання техніки безпеки регламентуються наказами «Про організацію роботи з безпеки дорожнього руху», «Про організацію роботи з охорони праці», «Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку» та інші. Ведуться журнали інструктажів з охорони праці. Школа забезпечена 7 вогнегасниками і 1 пожежним щитом. Наявні плани евакуації на випадок пожежі. Всі працівники пройшли медичне обстеження і навчання з техніки безпеки та допущені до роботи.

Учнівське самоврядування

Протягом 2016 - 2017 н.р. в школі працювало учнівське самоврядування шкільна країна «Сонцеграй» за програмою «Ми за здоровий спосіб життя» за проектами «Молодь обирає здоров’я». До координаційного центру ЦТДЮ розроблено нові проекти «Ми – патріоти» і «Засоби інформації». Дане учнівське самоврядування складалось з 6 комісій:

- дисципліни і порядку;

- з організації дозвілля;

- внутрішніх справ;

- інформації та преси;

- з питань спорту та туризму;

- трудових справ.

Підсумки роботи комісій підбивались на щотижневих лінійках. Комісія з питань спорту та туризму організовувала спортивні змагання, спортивні ігри на перервах та після уроків, виставку плакатів до дня боротьби зі СНІДом. Комісія інформації та преси випускала вітальні газети, інформаційні листи. Комісія з організації дозвілля проводила інтелектуальні ігри, вечори, свята. Комісія трудових справ організовувала благоустрій території та посадку дерев.

Позаурочна діяльність

Позакласна робота в школі була націлена на формування основ громадянськості, розвитку духовної, моральної, художньої, естетичної, трудової та екологічної культури, прищеплення здорового способу життя. Класними керівниками і класоводами проводились різні форми роботи:

- вікторини;

- родинні свята;

- виставки малюнків;

- конкурси;

- трудові операції;

- інтелектуальні ігри;

- уроки гарної поведінки;

- уроки здоров′я;

- колективні творчі справи;

- уроки права;

- круглі столи;

- свята.

Шкільна бібліотека відіграє велике значення в організації успішного навчання, в організації навчально-виховного процесу. Забезпеченість навчально-методичною літературою недостатня. Бібліотечний фонд підручників поповнюється з року в рік централізовано. Бібліотека працює згідно плану. Постійно діють рада бібліотеки, книжкова лікарня, регулярно оформляються змінні виставки. Щорічно проводиться інвентаризація бібліотечного фонду та регулярне списання застарілої і моральнозношеної літератури.

Матеріально-технічне забезпечення НВК

В НВК функціонують:

- 5 навчальних кабінетів;

- 1 комп ′ютерний клас підключений до мережі Інтернет;

- 1 майстерня комбінована;

- 1 спортивний зал;

- 1 бібліотека;

- 1 актовий зал;

- 1 їдальня;

- ДНЗ ( кімнати: ігрова, спальня, їдальня, кімната для занять).

В НВК наявні основні технічні засоби:

- 1 комп′ютерний комплекс (4+1);

- 1 ПК;

- 1 ксерокс + принтер;

- 1 принтер;

-1 музичний центр;

- 3 телевізори.

Недостатня кількість в школі навчальних ліцензованих комп ′ютерних програм. Для проведення сучасних інтерактивних уроків потрібна мультимедійна дошка із пректором.

Фінансово-господарська діяльність

За минулий навчальний рікадміністрацією школи отримано спонсорську допомогу і її раціонально використано :

- 40 000 грн – спосорська допомога депутата ВР Віталія Івановича Гудзенка (заміна 9 вікон у ДНЗ на металопластикові);

- 49 000 грн – виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (замінено 13 вікон у НВК на металопластикові);

- 20 000 грн.- виділені кошти Матвіїською сільсьою радою (замінено 2 дверних блоки у НВК на металопластикові);

- 5 000 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( придбання м’якого інвентаря для вихованців ДНЗ: 12 подушок, 12 одіял, 12 наборів постельної білизни);

- 7 000 грн.- виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( харчування вихованців ДНЗ і учнів НВК);

- 1 500 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( придбання вогнегасників і пожежного щита);

- 300 грн. - виділені кошти Матвіїською сільсьою радою ( перезарядка вогнегасників);

- 700 грн. – одоосібник Проценко В.М., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 350 грн. – одноосібник Носуля О.В., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 500 грн. – Шаповалюк О.О., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для перевезення вугілля для шкільної котельні;

- 750 грн. – приватний підприємець Гулик В.П., транспортні послуги та паливно-мастильні матеріали для порізки дрів;

- 2 430 грн. – спосорська допомога батьків (закуплена фарба та ремонтні матеріали для поточного ремонту будівлі);

- 5 000 грн. – спонсорська допомога ФК ЛТД директор М.С.Каплун ( ремонтні матеріали для поточного ремонту);

- 21 983,69 грн. – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування учнів НВК;

- 3 804 грн – спонсорська допомога батьків у вигляді продуктів для харчування вихованців ДНЗ.

Надано спонсорами товарів та послуг:

- новорічні подарунки і вистава для дітей (для 15 учнів - благодійний фонд «Фортеця»);

- новорічні подарунки (11 подарунків від депутата ВР Віталія Гудзенка);

- новорічні подарунки дітям ( 50 подарунків. - ІП «ДОРФ» Ш.Еберлі);

- новорічні подарунки дітям ( 20 подарунків. - ФК ЛТД ген. Директор Каплун М.С.);

- овочі (цибуля – 80 кг – ПП «Відродження» - дир. Скиба В.Г. ) ;

З березня по травень 2017 року в рамках двомісячника по благоустрою приведено в належний стан територію школи, прилеглі до неї дороги, територію біля церкви, частину території центра села, впорядковано братські могили, обеліск на місцевому цвинтарі, засіяно клумби, побілено бордюри , дерева біля школи та вздовж автошляху, висаджено 25 дерев, проведена санітарна обрізка шкільного саду.

З метою підтримання порядку в школі та інформування учнів про новини шкільного життя, 1 раз на тиждень проводиться загальношкільна лінійка, де учнівське самоврядування підводить підсумки роботи за тиждень та оголошує план роботи на наступний тиждень, відповідно плану виховної роботи та календаря пам’ятних дат.

За 2016-2017 н.р. до директора було 2 звернення громадян з питань діяльності НВК, 9 звернень членів батьківського комітету, 5 звернень одоосібників та підприємців. На всі зауваження та пропозиції вчасно надана відповідь.

Є ряд недоліків, над якими потрібно працювати і адміністрації школи і педагогічному колективу:

- недостатня робота з обдарованими дітьми;

- недостатня участь у районних епатах шкільних олімпіад та конкурсів;

- на недостатньому рівні проводилась робота по впровадженню нових інноваційних технологій та методик, передового педагогічного досвіду;

- залучення позабюджетних коштів;

- покращення роботи батьківського комітету та піклувальної ради.

Актуальною проблемою для НВК є заміна внутрішніх вхідних дверей та віконних конструкцій у НВК по коридорах для збереження енергоресурсів закладу. Виготовлення документації на земельну ділянку що відведена для НВК, обстеження і паспортизація будівлі. Потребують ремонту внутрішні вбиральні ( заміна унітазів і раковин, ремонт стін). Виникла нагальна потреба у заміні кухонних плит у шкільній їдальні. Потрібно виконати ряд поточних робіт у спортивному залі.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління .

Директор НВК Гулик І.Р.


ПРОТОКОЛ №1

загальних зборів ( конференції) Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ»

від 06.06.2017 року

Присутні 35 осіб ( члени педагогічного колективу, батьківського комітету, піклувальної ради та представники громадськості)

Процедура вибору голови та секретаря загальних зборів (конференції).

Шаповалюк Г.Р. запропонувала обрати головою зборів Музику Л.І., секретарем зборів Винокур В.В.

Учасники конференції проголосували за внесені кандидатури: «за» -35, «проти» - 0, «утрималися» -0.

Ухвалили: затвердити Музику Л.І. головуючою на зборах, Винокур В.В. – секретарем.

Порядок денний

1. Щорічний звіт директора Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» про свою діяльність за 2016-2017 н.р.

Гулик І.Р., директор НВК ( виступ додається)

2. Про затвердження складу Ради школи, кількісного складу, встановлення терміну повноважень.

Шаповалюк Г.Р., голова Ради школи

3. Про затвердження плану роботи Ради школи на 2017-2018 н.р.

Шаповалюк Г.Р., голова Ради школи

4. Про склад батьківського комітету школи на 2017-2018 н.р.

Чернюк Л.І, голова батьківського комітету.

1. Слухали :

Гулик І.Р., « Щорічний звіт директора Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» про свою діяльність за 2016-2017 н.р.». (виступ додається)

Виступили: Музика Л.І., котра повідомила присутнім, що згідно Примірного положення про порядок звітування керівника потрібно здійснити процедуру таємного голосування. Для цього треба обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.

Чумак Б.В. запропонував до складу лічильної комісії включити Шаповалюк Г.Р., Білінську О.Д. і Чернюк Л.І.

Учасники конференції проголосували за внесені кандидатури: «за» -35, «проти» - 0, «утрималися» -0.

Ухвалили: затвердити такий склад лічильної комісії : Шаповалюк Г.Р.- голова лічильної комісії, члени лічильної комісії: Білінська О.Д. і Чернюк Л.І.

Присутнім роздані бюлетені і відбулася процедура таємного голосування. Після підрахунку лічильною комісією голова лічильної комісії Шаповалюк Г.Р. оголосила результати.

Робота директора Гулик І.Р. -

«ВІДМІННА» – 0; «ДОБРА» – 30(86 %); «ЗАДОВІЛЬНА» – 5 (14%); «НЕЗАДОВІЛЬНА » – 0.

Ухвалили: Роботу директора Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ» Гулик І.Р. вважати «доброю».

Директору Матвіїського НВК «ЗОШ І-І ступенів – ДНЗ» :

- Продовжити роботу по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно-законодавчої бази Міністерства освіти і науки України і передбачити це в річному плані роботи НВК на 2017-2018 н.р.

До 01.09.2017 р.

- Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.

Постійно до 01.09.2017 р.

- Здійснити заходи по ремонту внутрішніх вбиралень І та ІІ поверхів.

До 01.09.2017 р.

2. Слухали : Шаповалюк Г.Р., голову Ради школи «Про затвердження складу Ради школи, кількісного складу, встановлення терміну повноважень». (виступ додається)

Виступили: Мошківський О.Б., котрий вніс пропозицію щодо зміни третини складу членів Ради школи і запропонував обрати на наступний рік Раду школи у кількості 9 осіб: головою Ради – Шаповалюк Ганну Романівну, членами Ради НВК : Гулик Іванну Романівну - директора НВК, Проценко Володимира Михайловича – одноосібника, Чернюк Лілію Іванівну – голову батьківського комітету, Каплуна Миколу Степановича – директора ФК ЛТД, Волкова Олександра Івановича – член батьківського комітету, Музичук Дарину Віталіївну – голову учнівського самоврядування, Білінську Ольгу Дмитрівну –прибиральницю НВК.

Відбулася процедура голосування.

Ухвалили: встановити Затвердити Раду НВК у кількості 9 осіб і в такому складі: голова Ради – Шаповалюк Ганна Романівна, членами Ради НВК : Гулик Іванну Романівну - директора НВК, Проценко Володимира Михайловича – одноосібника, Чернюк Лілію Іванівну – голову батьківського комітету, Каплуна Миколу Степановича – директора ФК ЛТД, Волкова Олександра Івановича – член батьківського комітету, Музичук Дарину Віталіївну – голову учнівського самоврядування, Білінську Ольгу Дмитрівну –прибиральницю НВК.

Встановити термін повноважень Ради школи на 2017-2018 н.р.- 1 рік з дня затвердження складу.

3. Слухали : Шаповалюк Г.Р., голову Ради школи «Про затвердження плану роботи Ради школи на 2017-2018 н.р.».

Виступили: Король Л.В., учитель початкових класів з пропозицією схвалити план роботи Ради школи на 2017-2018 н.р.

Відбулася процедура голосування.

Ухвалили: Прийняти план роботи Ради школи на 2017-2018 н.р. за основу.

4. Слухали : Чернюк Л.І, голову батьківського комітету « Про склад батьківського комітету школи на 2017-2018 н.р.»

Виступили: Бевза Т.П., котра запропонувала склад членів батьківського комітету у кількості 5 осіб: Чернюк Л.І. – голова батьківського комітету; члени комітету: Білінська О.Д., Оскілко І.А., Музичук І.В., Мошківська Н.О.

Відбулася процедура голосування.

Ухвалили: затвердити склад батьківського комітету у кількості 5 осіб у такому складі:: Чернюк Л.І. – голова батьківського комітету; члени комітету: Білінська О.Д., Оскілко І.А., Музичук І.В., Мошківська Н.О.

Голова зборів Л.І.Музика

Секретар зборів В.В.Винокур

Директор НВК І.Р.Гулик

Кiлькiсть переглядiв: 175

Коментарi