• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

МАТВІЇСЬКОЇ ФІЛІЇ КЗ «ПАРХОМІВСЬКИЙ НВК «ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»

НА 2018-2019 Н.Р.

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №_1_ від _31.08.2018 р.)

Голова педагогічної ради

директор школи

____________ Ямкач А.П.

МП

Матвіїха-2018

Методична проблема педагогів школи:

Реалізація компетентнісного підходу до навчання в урочній та позаурочній діяльності

П Л А Н Р О Б О Т И

Матвіїського НВК «ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ»

2016-2017 н.р.

Вересень

дата

напрямки

роботи

03.09-07.09

10.09-14.09

17.09-21.09

24.09-28.09

Організа-ційно - педа-гогічні заходи

Оперативна нарада:

1.Ведення ділової документації;

2.Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2018-2010 н.р.;

3.Дотримання єдиного орфогра-фічного режиму;

4.Організація харчування школярів у навчальному закладі. Харчування учнів пільгової категорії.

5. Ознайомлення педагогічних працівників із графіком проходження курсової перепідготовки.

6. Підготовка тарифікаційних матеріалів.

(Адміністрація)

Затвердження календарних планів з навчальних предметів.

Затвердження планів виховної роботи .

Затвердження плану роботи шкільної бібліотеки.

(Адміністрація)

Підготовка особових справ учнів, класних журналів (класні керівники, класоводи).

Перспективне тематичне планування.

Графіки контрольних і практичних робіт.

(Директор)

Провести рейд – перевірку обліку дітей в мікрорайоні школи.

(Кл. керівники)

Внутрі-шкільний контроль і керівни-цтво

Нарада при директорові:

Дозування домашніх завдань учителями природничо – мате-матичного циклу предметів та учителями початкових класів.

Позаурочна предметна діяль-ність з предметів гуманітарного циклу.

Робота з обдарованими дітьми.

Співпраця школи з позашкільними установами.

Перевірка стану обліку дітей сиріт, напівсиріт, багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, котрі опинились у складних життєвих обставинах.

(Соціальний педагог, кл. керівники, класоводи)

Провести класно – урочний контроль в 5 класі з метою вивчення рівня адаптації учнів в умовах роботи сере-дньої школи.

(Директор)

Оглядовий контроль

Мета: виявити прояви у роботі педпрацівників проблем, труднощів тощо.

(Адміністрація)

Перевірка і оформлення класних журналів, осо-бових справ. (Адміністрація)

Мета: дотримання єдиних вимог до ведення шкільної документації.

Науково – методична робота, робота з педкадра -

ми, підви-щення кваліфіка-ції вчителів

Вивчення інструктивно – методичних рекомендацій МОНУ щодо викладання навчальних предметів у новому навчальному році.(Наказ МОНУ №268 від 21.03.2018 р., лист Міністерства освіти і науки України від 03.08.2018 № 1/9-415)

Консультація з вчителями, які будуть атестуватися в 2018 – 2019 навчальному році.

Співбесіда з вчителями по навчальних програмах, планах.

Робота консультпункту по питанню методики навчання та виховання учнів.

(Директор)

Випуск інформаційно – методичного вісника.

Засідання методичних структур.

(Керівники МО, заступники)

Методична оперативка:

Про Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Опрацювання методичних листів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України:

  • Про попередження вживання учнями алкогольних напоїв.
  • Про організацію профі-лактики тютюнокуріння в учнівському середовищі.
  • Про попередження вживання підлітками наркотичних засобів і психотропних речовин.

Самостійна робота учнів та її роль в навчально-виховному процесі.

(Керівники МО)

Підписка на періодичну пресу, фахові журнали.

(Адміністрація)

Робота з учнями, система

виховної роботи

Свято Першого дзвоника.

Скласти соціальний паспорт школи, класів.

(Соціальний педагог , кл. керівники)

Затвердження громадських вихователів.

Акти обстеження житлових умов дітей з неблагонадійних, багатодітних, малозабезпе-чених сімей

(Соціальний педагог, класні керівники)

Щоденний початок навчальних занять із виконання Гімну України.

Щоденна інтерактивна зарядка.

День здоров’я (до дня фізкультури і спорту)

(Вч.фіз..культ., кл. керівники)

Організувати колектив на участь у Всеукраїнському рейді: «Увага! Діти на дорозі».

(Класоводи)

Організація гурткової роботи.

Узгодження структури органів учнівського самоврядування.

Провести тематичну інформаційну хвилинку «Міжнародний день миру»

(Класні керівники)

Тиждень безпеки дорожнього руху.

Тиждень безпеки дорожнього руху.

Трудовий десант (робота на закріплених ділянках).

Операція «Турбота» (допомога престарілим)

(кл. керівники)

Тематична інформ година.

«Тих днів не змовкне слава».

Творчий проект «Алфавіт мого міста»

Провести загально шкільну лінійку «Серце віддаю дітям».

Шкільне туристичне свято.

(Вч. Фіз..культури, класні керівники).

Шкільна екологічна виставка.

День самоврядування.

Літературно-музична композиція до дня учителя «Цей день належить Вам по праву».

Провести урок доброти «Людина з планети Старість»

(Класні керівники)

Робота

з батьками

Збори батьків першокласників.

(Бевза Т.П.)

Співбесіда з батьками учнів, що мають труднощі у навчанні.

Мета: надання методичної допомоги.

(Класні керівники, класоводи)

Анкетування батьків «Школа очима батьків»

Мета: самоаналіз діяльності школи.

(Класні керівники, класоводи)

Загальношкільні ба-тьківські збори, класні батьківські збори.

Засідання батьків-ського комітету.

(Класні керівники, класоводи, адміністра-ція)

Фінансово – економ-мічна та господар-ська діяльність школи

Забезпечити учнів комплектами підручників.

Створити необхідні умови для навчання і виховання дітей шестирічного віку.

Провести огляд навчальних кабінетів та пришкільної території.

Оформити акт підготовки школи до нового навчального року.

Жовтень

дата

напрямки

роботи

01.10-05.10

08.10-12.10

15.10-19.10

22.10-31.10

Організа-ційно-педаго-гічні заходи

Нарада при директорові:

Робота вчителів з учнівськими зошитами.

(Директор)

Мета: дотримання єдиного орфографічного режиму, якість перевірки.

Перевірка стану ведення класних журналів ( 1-4 класи).

(Директор.)

Мета : дотримання критерій оцінювання.

Перевірка стану ведення класних журналів (5-8 класи).

(Директор)

Мета : дотримання критерій оцінювання.

Предметні олімпіади. Затвердження графіку шкільних олімпіад.

Контроль стану ведення класних журналів ( 1-8 класи).

(Директор)

Мета : дотримання критерій оцінювання.

Внутрі-шкільний контроль і керівниц-тво

Відвідування школи учнями 1-8 класів. (наказ по школі).

Поточний контроль за станом чергування вчителів по школі.

(Директор)

Перевірка щоденників 1-4класів.

Зошитів з основних предметів.

(Класоводи)

Перевірка щоденників 5 – 8 класів.

Зошитів з математики, біології.

(Кл.керівник)

Перевірка зошитів для контрольних та лабо-раторних робіт.

Класно – урочний контроль 8 класу.

(Директор)

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвищен-ня кваліфіка-ції вчителів

Провести співбесіди з вчителями які будуть атестуватися в 2018 – 2019 н.р.

Скласти план, графік атестації;

Видати наказ про атестацію

(Директор)

Участь у засіданні атестаційної комісії.

(Директор)

Розпочати атестацію вчителів.

Методична оперативка:

Про профілактичну роботу з колективом класу.

Взаємонавчання учнів

(Соціальний педагог)

Перевірка поурочних планів.

Мета: диференціація навчання.

(Директор)

Провести методичний тиждень «Виконання єдиних вимог до усного та писемного мовлення»

( Керівники ШМО)

Провести педчитання.

«Удосконалення стру-ктури, типу і форм уроків».

(Директор)

Робота з учнями, система виховної роботи

Співбесіда з учнями які готуються до предметних олімпіад.

(Вчителі – предметники)

Старт місячника «Золота осінь».

(Кл.керівники)

Виставка «Природа – джерело здоров’я, краси і багатства».

Кастинг і розучування патріотичних пісень.

(Король Л.В.)

Ранок «Свята Покрова – покровителька українського козацтва».

(Винокур В.В.)

Конкурс малюнків «Барви золотої осені».

(Шаповалюк Г.Р.)

Години дозвілля:

5-8 класи «Щасливий випадок»;

(Кл.керівники)

Майстер-клас із

виготовлення арт-листівок для українських воїнів .(Шаповалюк Г.Р.)

Провести трудовий десант по благоустрою шкільної території.

Уроки пам’яті до Дня визволення України від фашистських загарбни-ків.

(Класні керівники)

Скласти план роботи на осінні канікули.

(Директор)

Робота з батьками

Консультації для батьків з питань адаптації учнів 1, 5 класів.

( Кл. керівник, класовод)

Індивідуальна робота з батьками учнів які потребують особливої уваги.

(Дирекція, класні керівники, класоводи)

День відкритих дверей з метою ознайомлення батьків з методикою роботи вчителів.

(Адміністрація)

Засідання батьківського комітету.

Фінансово – економ-мічна та господа-рська діяльність школи

Інвентаризація шкільного майна.

(Директор)

Рейд – перевірка «Збереження шкільного майна і санітарний стан навчальних кабінетів».

(Учком школи)

Підготовка школи до осінньо – зимового періоду.

(Комісія ПК)

Листопад

дата

напрямки

роботи

01.11 -09.11

12.11- 16.11

19.11-23.11

26.11-30.11

Організаційно – педагог-гічні заходи

Педрада: роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості знань учнів в умовах особистісно зорієнтованого навчання та виховання

Нарада при директорові.

Фізичний розвиток, зміцнення здоров’я, організація спортивної роботи та якість організації харчування у навчальному закладі.

(Директор)

Перевірка журналів 5, 6, 8 класів.

Мета: облік відвідування.

Участь у районних предметних олімпіадах.

(Учителі предметники)

Внутрішкільний контроль і керівни-цтво

Ведення щоденників учнями .Робота вчителів і шкільного учнівського самоврядування.

Стан викладання, формування знань, умінь, навичок учнів 1 класу з читання.

(Директор)

Стан викладання, формування знань, умінь, навичок учнів 2 класу з математики.

(Директор)

Стан ведення зошитів з фізики та математики.

(Директор)

Мета: культура запису, виконання домашніх завдань, якість перевірки.

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Перевірити самоосвіту вчителів початкових класів.

(Директор)

Робота консультпункту по питанню використання новітніх методик навчання та виховання учнів.

(Директор)

Персональний контроль за вчителями які атестуються.

(Директор)

Методична оперативка:

Про формування духовного світу особистості.

Творчий розвиток індивідуальних здібностей дитини.

(Соціальний педагог)

Персональний контроль за вчителями які атестуються.

(Директор)

Провести засідання шкільних методичних об’єднань.

(Керівники ШМО)

Поточний контроль за роботою класних керівників з учнями, які мають девіантну поведінку.

(Директор)

Провести педчитання «Дружний педагогічний колектив – запорука успіху навчально – виховної роботи» (за творами В.О. Сухомлинського

Робота з учнями, система виховної роботи

Підсумки місячника «Золота осінь».

(Винокур В.В., класні керівники)

Провести тематичну годину спілкування «Хліб – всьому голова».

(Кл. керівники)

Організувати учнів на участь у шкільному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика (до Дня української писемності).

Акція «Ми - за здорову молодість», «За вільну від тютюнового диму планету».

(Кл. керівники)

Провести бесіду по попередженню дитячого травматизму під час перерв.

(Кл. керівники)

Тематична інформаційна година «Українська ніч 1933р.»

Тиждень пропаганди здорового способу життя до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (за окремим планом).

Конкурс малюнків «Сніду – НІ!».

День превентивного виховання.

Робота з батьками

Індивідуальні зустрічі з батьками з питань виховання

громадянина-патріота.

Консультпункт для батьків «Формування здорового способу життя».

(Дирекція, класні керівники, класоводи)

Засідання шкільного батьківського комітету.

Провести засідання батьківського всеобучу «Сім’я - основна ланка, первинний осередок розвитку особистості».

(Соціальний педагог)

Фінансово – економ-мічна та господа-рська діяльність школи

Завершити благоустрій шкільного подвір’я.

(Учком та педколектив школи)

Контроль повітряно – теплового режиму в школі.

(Комісія)

Підготовка закладу до роботи в зимовий період.

(Колектив школи)

Грудень

дата

напрямки

роботи

03.12 -07.12

10.12- 14.12

17.12-21.12

24.12-28.12

Організа-ційно – педаго-гічні заходи

Педрада:

Про форми та засоби формування сталих знань, умінь і навичок учнів в навчально-виховному процесі.

(Дирекція)

Нарада при директорові:

Про виконання річного плану роботи школи;
Про проведення контрольних робіт за перший семестр.

Дотримання статуту школи.

(Директор)

Провести огляд – конкурс навчальних кабінетів.

Мета: поповнення кабі-нетів наочними посіб-никами.

(Комісія)

Внутрі-шкільний контроль і керівниц-тво

Директорські контрольні роботи. Персональний контроль за роботою вчителів які атестуються. Продовжити вивчення системи роботи вчителів

Перевірити журнали 1 – 8 класів.

Мета: якість ведення.

(Директор)

Стан ведення зошитів з англійської мови та світової літератури.

Підсумки організації харчування у ДНЗ та НВК

(Директор)

Виконання навчальних програм.

(Директор)

Перевірка техніки читання 1 – 4 класи.

(Директор)

Науково – методична робота, робота з педкадра-

ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Робота консультпункту по питанню використання інтерактивних методів навча-ння.

(Керівники ШМО)

Методична оперативка:

Про стан національно-патріотичного виховання та становлення громадянина України.

Комп’ютеризація навчання як один із чинників самоосвітньої діяльності вчителя і учнів.

Методичний тиждень:

Дотримання єдиного орфографічного режиму.

Про наслідки контроль-них робіт за перший семестр.

(Директор)

Робота з учнями, система виховної роботи

Ранок «Всесвітній день боротьби зі СНІДом»

Свято «Козацькі забави» (до Дня Збройних Сил України).

( Учком школи)

Тематична година спілкування «День прав людини».

(Класні керівники)

Звіт волонтерських загонів про свою роботу.

(Кл. керівники)

Анкетування учнів «Щоб канікули були цікавими...»

Години дозвілля:

5-8 класи «Великі Андріївські вечорниці»;

1-4 класи гра «Барвінковими стежками»

День праці. Організувати конкурс на кращу новорічну газету.

Тиждень безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Скласти план проведення зимових канікул.

Підготовка до проведення новорічних свят.

Провести інструктаж учнів по дотриманню правил ТБ під час зимових канікул.

Виховні години по превентивному вихо-ванню.

Новорічне свято.

(ВинокурВ.В., Шапова-люк Г.Р., Король Л.В.)

Робота з батьками

Класні батьківські збори.

Про результати роботи класних керівників в школі по формуванню знань, умінь, навичок учнів

(класні керівники)

Засідання шкільного батьківського комітету.

Фінансово – економ-мічна та господ-дарська діяльність школи

Поточний ремонт шкільних меблів та приміщення школи.

(Техперсонал, учні школи)

Січень

дата

напрямки

роботи

02.01 -04.01

08.01- 11.01

14.01-18.01

21.01-25.01

Організаційно – педагог-гічні заходи

Участь у засіданнях РМО.

Коригування розкладу на другий семестр.

Коригування календарних планів.

Коригування плану роботи школи на другий семестр.

(Директор)

Нарада при директорові:

Виконання навчальних програм з основ наук, практичного мінімуму письмових робіт та програм з виховної роботи

Про виконання річного плану роботи школи.

(Директор)

Перевірити списки учнів по мікрорайону школи.

Перевірити підписку вчите-лів на фахові видання.

(Дирекція школи, вчителі)

Скласти графіки кон-трольних, та лабора-торних, практичних робіт на другий семестр.

Скласти графіки тематичної атестації.

(Директор, вчителі школи)

Внутрі-шкільний контроль і керівни-цтво

Перевірити журнали індивідуального навчання.

(Директор)

Класно – урочний контроль 5 класу.

(Директор)

Мета: використання інтерактивних форм при вивченні основ наук.

Перевірити щоден-ники 5 – 8 класів.

Мета: своєчасність виставлення оцінок. Контроль записів.

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфікації вчителів

Перевірити самоосвіту вчителів гуманітарного циклу (співбесіда).

Робота консультпункту по питанню методики навчання та виховання учнів.

(Директор)

Методична оперативка:

Про вплив духовності на діяльність особистості і виконання нею моральних принципів суспільства.

Використання методики педагогічного аналізу уроку.

(Керівники ШМО)

Персональний контроль за роботою вчителів які атестуються. Продовжити вивчення системи роботи вчителів Мартенюк І.А., Чумак Б.В., Король Л.В. (Директор)

Участь у засідання атестаційної комісії: хід атестації.

Засідання ШМО

(Керівники ШМО)

Робота з учнями, система виховної роботи

Організувати учнів на участь в операціях «Турбота».

День ігор «Зимові розваги».

(Кл.керівники)

Засідання учкому.

Година дозвілля для учнів 1-4 класів «Світ чарівної казки».

(Класоводи)

Проведення «тижня історії» з відвідуванням учнями сучасної експозиції Музею

Української революції 1917-1921 років Національного музею історії України.

Усний журнал «День Соборності України».

(Кл. керівники)

Робота з батьками

Класні батьківські збори:

1. Відповідальність батьків за виховання дітей.

2. Труднощі і помилки у сімейному вихованні.

Засідання шкільного батьківського комітету

Фінансово – економ-мічна та господ-дарська діяльність школи

Підготувати тарифікацію на другий семестр.

(Директор)

Профілактичний ремонт

(техпрацівники школи)

Лютий

дата

напрямки

роботи

01.02 -08.02

11.02- 15.02

18.02-22.02

25.02-28.02

Організа-ційно – педагог-гічні заходи

Створити творчу групу по розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

(Директор школи)

Педрада: Про стан викладання основ здоровя та дотримання правил техніки безпеки учнів під час навчально – виховного процесу.

Провести анкетування вчителів щодо складання плану роботи школи на новий навчальний рік.

Нарада при директорові:

Стан відвідування школи учнями.

Надання педагогічної підтримки учням, які мають низький та середній рівень знань.

(Директор)

Підведення підсумків шкільної, районної та обласних олімпіад (наказ) (Директор)

Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил для учнів.

Внутрі-шкільний контроль і керівни-цтво

Класно узагальнюючий контроль в 4 класі.

Мета: підготовка учнів до державної підсумкової атестації.

(Директор)

Перевірити матеріали шкільних методичних об’єднань.

(Директор)

Перевірити зошити з математики 1 – 4 класи.

(Директор)

Перевірити зошити з української мови 1 – 4 класи.

(Директор)

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Інструктивно – методична нарада для вчителів які атестуються.

(Директор)

Робота консультпункту по питанню методики навчання та виховання учнів.

Методична оперативка:

Розвиток навичок читання, уміння працювати з книгою як засіб розумового виховання учнів.

Диференціація навчання, пошуки отриманого варіанту.

Здійснення індивідуального підходу до учнів у процесі навчання і виховання.

(Директор)

Методичний тиждень «Система роботи педколе-ктиву по впровадженню сучасних технологій навчання».

(Керівники ШМО)

Педагогічний вернісаж: творчі надбання вчителів школи.

Робота з учнями, система виховної роботи

Вечір – зустріч з випускниками

Вечір відпочинку до дня Святого Валентина.

Зустріч з воїнами – інтер-націоналістами «Афганістан болить в моїй душі».

(Кл. керівники)

Виховні години на правову тематику

(Класні керівники, )

20 лютого - День Героїв Небесної Сотні єдиний урок «Ми пам'ятаємо…»

(Мошківський О.Б.)

Гра для 5 - 8 класів «Чарівна регата».

(Класні керівники)

Робота з батьками

Батьківські збори 1-4 класів

(Директор)

Співбесіда з батьками учнів 5 - 8 класів з питань попередження неуспішно-сті.

( Класні керівники)

Засідання шкільного батьківського комітету.

(Дирекція)

Фінансово – економ-мічна та господар-ська діяльність школи

Провести огляд протипожежних засобів та засобів з ТБ в школі.

(Директор)

Забезпечення паливом теплового пункту школи

Березень

дата

напрямки

роботи

01.03 -07.03

11.03- 15.03

18.03-22.03

25.03-29.03

Організа-ційно – педагог-гічні заходи

Нарада при директорові:

Техніка читання учнів 2-4 класів.

Стан відвідування школи учнями.

(Директор)

Оперативна нарада з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

(Директор)

Самоосвіта вчителів природничого циклу

(Директор)

Педрада:

Затвердження матеріалів атестації.

(Директор)

Розробити проект плану оздоровлення дітей влітку.

Внутрішкільний контроль і керівни-цтво

Перевірити журнали 1 – 4 класів.

(Директор)

Перевірити журнали 5 – 8 класів.

(Директор)

Перевірити стан виконання практичних, лабораторних, контрольних робіт з фізики, хімії, біології.

(Директор)

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Творчі звіти вчителів що атестуються.

Засідання методичних структур.

(Керівники ШМО)

Робота консультпункту по питанню методики навчання та виховання учнів.

(Директор

Методична оперативка:

Про виховання особистості через колектив.

Стимулювання позитивного ставлення до навчання.

Впровадження в практику роботи педколективу досягнень сучасної педагогічної науки. (Керівники ШМО)

Робота з учнями, система виховної роботи

Святкові ранки до дня 8 Березня.

Конкурс «Міс Весна».

(Учитель образотворчого мистецтва)

Конкурс «Моя улюблена поезія Т.Г. Шевченка».

(Кл. керівники)

Години дозвілля:

5-8 класи «Ерудит»

Гра для учнів 1-4 класів «Барвінковими стежками»

(Кл.керівники)

Тиждень безпеки дитини.

ТБ учнів під час весняних канікул

Скласти план проведення весняних канікул. (Класні керівники)

Робота з батьками

Засідання батьківського всеобучу.

Роль батьків в підготовці та проведенні державної підсумкової атестації.

Засідання шкільного батьківського комітету.

Круглий стіл «Сімейні цінності».

Фінансово – економ-мічна та господар-ська діяльність школи

Складання плану підготовки школи до ремонтних робіт

Квітень

дата

напрямки

роботи

01.04 -05.04

08.04- 12.04

15.04-19.04

22.04-26.04

Організаційно – педагог-гічні заходи

Педрада: Роль екологічної освіти та екологічного виховання під час реалізації ідеї всебічного виховання та навчання учнів.

(Директор)

Нарада при директорові:

Дотримання законодавства щодо вивчення державної мови.

(Директор)

Оформити кутки державної підсумкової атестації.

Скласти план проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.

(Директор, кл. керівники)

Про попереднє наванта-ження вчителів на 2019 – 2020 н.р.

Про затвердження графіка відпусток.

(Директор)

Внутрі-шкільний контроль і керівни-цтво

Перевірити:

Організацію повторення навчального матеріалу;

виконання навчальних програм;

(Директор)

Проконтролювати:

Хід виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

(Директор)

Провести персональний контроль за роботою вчителів учні яких мають початковий рівень знань.

(Директор)

Перевірити:

Підготовку матеріалів до державної підсумкової атестації.

(Директор)

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Організація консультації по підготовці до державної підсумкової атестації.

(Вчителі предметники)

Робота консультпункту по питанню методики навчання та виховання учнів.

(Директор)

Методична оперативка:

Про економічну освіту і виховання учнів.

Технології організації традиційних та нетрадиційних форм роботи на уроці.

Провести методичний тиждень.

Створення і ефективне використання навчально – методичного інструментарію для розвитку навчальних інтересів і нахилів учнів.

Робота з учнями, система виховної роботи

Старт місячника екологічної освіти та виховання.

«Зелена весна».

Засідання учкому.

День спорту.

(Вчитель фізкультури)

Інформаційний вісник до Всесвітнього дня здоров’я.

Ранок «Піонери Всесвіту»

(Класні керівники)

Тиждень «За здоровий спосіб життя»

Трудові десанти «Школа – наш дім, ми господарі в нім».

(Класні керівники

Ранок «Друзі природи» (до дня Землі, Довкілля).

(Кл.керівники)

Лінійка скорботи «Чорнобиль не має минулого часу».

(Кл.керівники)

Випуск інформаційних вісників до дня Землі, довкілля.

(Класні керівники)

Робота з батьками

Класні батьківські збори (1 – 8 класів)

Ознайомлення батьків з інструкцією про проведення державної підсумкової атестації.

( Класовод 4 класу)

Засідання шкільного батьківського комітету.

Загальношкільні батьківські збори:

Про проведення нав-чальної практики та навчальних екскурсій;

Про організацію оздо-ровлення учнів влітку;

Про проведення ремонту школи.

Фінансово – економ-мічна та господар-ська діяльність школи

Завершення опалювального сезону

Початок ремонтних робіт.

Травень

дата

напрямки

роботи

01.04 -10.05

13.05- 17.05

20.05-24.05

27.05-31.05

Організа-ційно – педагог-гічні заходи

Нарада при директорові:

Виконання закону України «Про освіту».

Про виконання річного плану роботи школи.

(Директор)

Затвердження матеріалів державної підсумкової атестації у головного спеціаліста відділу освіти.

(Директор)

Скласти та затвердити план оздоровчої роботи на літній період.

(Директор, вихователь ДНЗ, соціальний педагог)

Педрада:

Про переведення учнів 1 – 4 класів.

Внутрі-шкільний контроль і керівни-цтво

Проведення річних контрольних робіт та зрізів знань учнів.

Перевірити стан ведення шкільної документації.

Науково – методична робота, робота з педкадра-ми, підвище-ння кваліфіка-ції вчителів

Провести педагогічний консиліум класовода 4 класу та вчителів – предметників, які працюватимуть в 5 класі. Методичний тиждень:

Систематизація та узагальнення знань, умінь та навичок учнів.

Підсумки роботи ШМО (звіти), наказ по школі.

(Керівники ШМО)

Методична оперативка:

Про організацію праці та відпочинку школярів під час літніх канікул.

Прийоми забезпечення ефективної перевірки знань, вмінь та навичок.

Попередня комплектація.

(Директор)

Робота консультпунктів

Робота з учнями, система виховної роботи

Місячник Матері, сім’ї, дитини.

Тиждень пам’яті. (за окремим планом)

Виставка малюнків до дня Перемоги.

(Вч. образотворчого мистецтва)

Ранок «В боях кувалась Перемога».

(Кл.керівники)

Загальношкільні збори учнів «Про підсумки роботи учнівського самоврядування»

Літературно – музична композиція «Мамині руки пахнуть хлібом».

(Учком)

Підготовка до свята Останнього Дзвоника.

( Класні керівники)

Провести день ЦО

Тиждень безпеки життєдіяльності дитини.

Провести профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму (інструктажі, вікторини, диктанти, ігри, анкетування).

Підготовка і проведення свята Останнього Дзвоника.

Робота з батьками

Класні батьківські збори по питанню закінчення навчального року та проведення ремонтних робіт у класних приміщеннях.

(Класні керівники)

Засідання шкільного батьківського комітету

Фінансово – економічна та господарська діяльність школи

Ремонтні роботи в закладі.

Кiлькiсть переглядiв: 553

Коментарi