ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧНІВ Матвіїської філії КЗ «Пархомівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок"

Учні мають право:
-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
-на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;на повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
-безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Учні зобов'язані:
-дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
-виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
-дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
-дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
-дотримуватися правил особистої гігієни.
І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
1.Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.
2.Учень приходить в школу за 10-15 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
3.Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики та інші одурманюючі засоби й отрути, а також токсичні речовини, таблетки.
4.Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
5.Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та з її території в урочний час.
6.У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівникові довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи.
7.Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.
8.Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
9.Учні бережуть майно школи, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
10.До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
11.Учням, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.
12.Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.
13.Не дозволяється жувати гумку, смітити в приміщенні школи та на її території.
14.Користуватися мобільним телефоном, аудіотехнікою та іншими аджетами на уроках забороняється (дозволено тільки з дозволу вчителя)..
15.Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
16.На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний пред’являти щоденник.
17.Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
18.Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя.
ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ
1.Учні входять до класу по дзвінку. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
2.Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами, уроку фізкультури, лабораторні з фізики, хімії та біології.
3.Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми, іншими справами, що не стосуються уроку.4. Кожен учень відповідає за збереження шкільного майна у кабінеті..
5.Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
6.Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
7.Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
8.Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
9.На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
10.На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі.
11.Вчителі фізкультури, технічної праці відпускають учнів з уроків суворо по дзвінку (відхилення до правила згідно з розкладом)..
12.Дзвінок з уроку стосується однаково вчителя і учнів. Зміни до цього правила вносяться за згодою обох сторін.
13.Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
14.Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ
1.Під час перерви учень зобов’язаний:
– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;
– вийти з класу, якщо попросить вчитель;
– підкорятися вимогам чергового вчителя та чергових учнів по поверху;
– при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи
учні вітаються і звільняють дорогу;
– сходами, коридором ходити тільки правою стороною;
– учням забороняється входити до вчительської без дозволу;
– забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати
відпочивати іншим.
2.Час перерви – особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму
розумінню, проте не повинен заважати іншим.
3.Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по школі та її тнриторії, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки ( підвал, під час проведення ремонтних робіт в приміщенні та на території школи).
4.Під час перерв учням категорично забороняється залишати приміщення , територію школи задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
5.Під час перерв забороняється бігати по школі,сходах, поблизу вікон,
грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
6.Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами і застосовувати фізичну силу.
7.У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання
алкогольних напоїв.
8.Категорично забороняється самовільно відчиняти вікна, сидіти на підвіконнях, виглядати чи перехилятись через вікна.
9.На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового
адміністратора за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.
ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ
1.Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
2.Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
3.Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
4.Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
5.Слід вживати домашню їжу з різкими запахами тільки в їдальні.
6.Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
7.Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
8.Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.
9.Забороняється виносити з їдальні їжу (крім мучних виробів).
10.Їжу, куплену в магазинах, споживати тільки в їдальні.
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
1.У школу учні повинні приходити в одязі, що відповідає віку, дозволяє виражати пошану учня до самого себе і суспільства.
2.Не можна носити прикрас на уроки і зловживати косметикою.
3.Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури і захисту Вітчизни, на інших уроках недоречний.
4.Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
5.На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі (можливі винятки)
6.На вечори, концерти учні вибирають одяг за рекомендаціями батьків і на свій розсуд.
VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ
1.Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
2.Черговий учень та вчитель мають право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
3.Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня .
4.Черговий клас по школі здійснює чергування згідно з Обов’язками чергового класу, затвердженими на початку навчального року.
5.Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих Правил.
VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
2.За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
– усне зауваження;
– запис зауваження в щоденник;
– винесення догани, включно із занесенням її в особову справу учня;
– виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики або малої педагогічної ради;
– відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.
3.Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.
Кiлькiсть переглядiв: 262

Коментарi