ПРОЕКТ

учнівського самоврядування «СОНЦЕГРАЙ»

«Ми патріоти»

Матвіїха 2018

/Files/images/maydan_sayt/ukraina122.jpg

Мета проекту:

· поглибити знання вихованців з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій;

· розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців;

· пропагування історії рідного краю, його культурного минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва;

· залучення дітей до системи культурних цінностей, що відображають багатство людської культури, і в першу чергу, історії, культури свого народу;

  • усвідомити подвиг українського народу в роки Великої Вітчизняної війни, «Небесної сотні» та воїнів АТО;
  • виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності.

Основні завдання:

- формування інтересу в учнівської молоді до джерел історії,

культури, етнографії, традицій і звичаїв;

- формування творчо розвиненої особистості|особистості|, орієнтованої на високі духовно-етичні цінності;

- впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності,

- пробудження інтересу до історико-культурної спадщини свого краю;

- створення|створіння| умов для збереження|зберігання| дітьми і підлітками традиційної

культури свого народу;

- побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості і сприяє підвищенню рівня громадянської і національної відповідальності;

-виховання у молодого покоління почуття патріотизму.

/Files/images/maydan_sayt/1111.jpg

Актуальність проекту

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Наукові дослідження переконливо доводять, що дитина повинна знаходитись під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури свого народу. Тому ми, лідери учнівського самоврядування, намагаємось ознайомити учнівську молодь з різними видами народного мистецтва, які поєднують матеріальні і духовні здобутки української культури, утверджують талановитість нашого народу.

Даний проект спрямований об’єднати роботу щодо вивчення, збереження примноження традицій і звичаїв українського народу, пропагування історії рідного краю, його культурного минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва.

Патріотизм є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі. Збереження історико-культурних традицій народу, знання героїчного минулого – це основа патріотичного виховання. Проводячи різні заходи на патріотичну тематику, ми не тільки вшановуємо пам'ять про тих, хто загинув, ми знайомимо з українськими традиціями минулого, створюємо нові тандеми української сучасності, розвиваємо почуття «національної гідності».

Актуальність проекту доведена самим життям. Спільна праця вихованців та педагогів сприяє формуванню духовно-етичних, патріотичних орієнтирів молоді. Участь в проекті дозволяє майбутнім активним громадянам набувати навичок співпраці у громадянському житті, не втрачаюч при цьому власної індивідуальності; розвивати організаторські здібності та збагачувати досвід самоорганізації і самоуправління. Підготовка інформації, збір матеріалів про героїчні подвиги українців, віртуальні стежки-подорожі, акції, тематичні виставки - дозволять не просто укріпити свої знання про Україну в минулому та сучасності, але і по-особливому розкриє значення слова «Батьківщина», підвищить цінність національних традицій та колориту, пропустивши її через серце кожного учасника проекту

Характеристики проекту

Учасники проекту: учнівське самоврядування «СОНЦЕГРАЙ»

Співучасники проекту: учні школи

База реалізації проекту: Матвіїська філія КЗ "Пархомівський НВК «ЗОШ I-IIІ ступенів - д/с»

закінцевим результатом практико-орієнтований

за змістом позапредметний

за кількістю учасників –індивідуальний

за ступенем самостійності – частково пошуковий

за характером контактів - внутрішній

Термін реалізації проекту – початок: вересень 2018 р.

закінчення: травень 2019 р.

Прогнозований результат – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

Очікувані результати

· забезпечення єдності навчання,виховання і психологічної підготовки учнів до активної діяльності в суспільному житті, здатності до патріотичних вчинків.

· формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією та відповідальністю;

· набуття досвіду учнів щодо роботи в проекті.

План роботи над проектом

ü Створення центру народної патріотки.

ü Розподіл доручень між членами груп.

ü Створення гуртків,творчих майстерень .

ü Проведення зустрічей із воїнами АТО .

ü Конкурс малюнків « Я люблю Україну»,написання листівок «Напиши листа герою» та виготовлення – оберегів для учасників АТО.

ü Майстер-класів з виготовлення писанок та крашанок.

ü Виготовлення сувенірів «Писанка для героя».

ü Спортивно-розважальна програма для дітей « Козацькі забави»

ü Акція «Пізнай свій край»

Опис проекту

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління,головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду,готовності до виконання громадських конституційних обов’язків ,успадкування духовних надбань українського народу,формування особистісних рис громадянина Української держави.

Проект «Ми – патріоти» об'єднує у дитячому гурті усіх хто цікавиться вивченням, збереженням, примноженням традицій і звичаїв українського народу, пропагуванням історії рідного краю, його культурного минулого і сьогодення, розвитку народного мистецтва.

Проект «Ми патріоти» створює позитивну атмосферу у спілкування і надає можливість набувати соціального досвіду. Різноманітні виховні заходи будуть проведені такі:акція «Пізнай свій край», дослідницький проект »Змінимо світ на краще». Важливе місце займає пошукова і дослідницька робота.

Соціальний ефект від впровадження проекту: самостійно шукаючи шляхи і способи розв'язання проблем, діти опановують навички дослідження, пошуку, творчості, які їм неодмінно знадобляться у подальшому житті.

Учасники проекту отримають соціальний досвід, а діти, на яких направлений проект, отримають емоційну та моральну підтримку, через насичення їх життя спілкуванням, цікавими подіями та культурними заходами.

Кiлькiсть переглядiв: 450

Коментарi