• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Зопобігання і протидія корупції

Нормативно - правові документи щодо протидії корупції

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від14.10.2014 № 1698-VII передбачає створення спеціального державного правоохоронного органу, основним завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим вищими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці

Закон України «Про запобігання корупції» від14.10.2014 № 1700-VII, однак відповідно до пункту 1 Прикінцевих положень Закону № 1700 набрав чинності 26 квітня 2015 року.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706"Питання заробігання та виявлення корупції"ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор А.П.Ямкач

ПЛАН
Матвіїської філії заходів з питань протидії проявам корупції

на 2020-2021навчальний рік

з/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

2

3

4

5

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Матвіїської філії з питань дотримання вимог закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.

Постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

2

Надання допомоги з питань:

· організації виконання нормативних актів, які регламентують протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення контролю за реалізацією запланованих заходів;

· організації роботи щодо попередження порушень антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів.

Постійно

Директор школи

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

3

Використання комунального майна виключно для забезпечення здобуття дітьми або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту або охорони здоров'я

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

Директор школи

4

Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб

Протягом першого семестру

2021 року

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

Директор школи

5

Провести аналіз дотримання посадовими особами порядку особистого прийому громадян з питань, що віднесені до їх компетенції.

Протягом другого

семестру 2020 року

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

6

Аналіз дотримання посадовими особами засад етичної поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності.

Протягом року

Директор школи

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

7

Наявність на офіційному веб-сайті рубрики «Запобігання проявам корупції».

Протягом року

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

8

Забезпечити висвітлення інформації щодо вимог антикорупційного законодавства на офіційному веб-сайті школи

Протягом року

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

9

Проводити навчання, а також спеціальні семінари з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість посадових осіб.

Не менше ніж раз на семестр

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

10

Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, збереження майна

Постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

11

Надавати всебічне сприяння громадським організаціям у проведенні громадського контролю щодо виконання законів у сфері протидії корупції.

Постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

12

Розробити та затвердити

План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2021 -2022 рік

до 31 серпня 2021 р.

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

13

Проведети аналіз та організацію постійного контролю за практичною реалізацією та застосуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації»

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

14

Дотримуватись політичної нейтральності, уникнення демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків ( ст. 31 Закону України «Про освіту»,

Ст.. 40 Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

15

Не розголошення і не використання в іншій спосіб конфеденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, в тому числі про випадки боулінгу (цькування ) в закладі освіти. ( ст.30 Закону України «Про освіту», ст..43 Закону України « Про запобігання корупції»)

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

16

Забезпечити відкритость і прозорість діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на веб-сайті закладу освіти, в тому числі щодо звітної інформації про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах.(ст.30 Закону України «Про освіту», ст.

37, 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту «, ст..60 Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

17

Своєчасно надавати суб'єктам звернень достовірну та у повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до норм законів (ст.38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»), ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

18

Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2020-2021 навчальному році

червень 2021

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

19

Узагальнення інформації щодо стану виконання антикорупційних заходів у 2020-2021 навчальному році

червень 2021

Відповідальня особа з питань запобігання та виявлення корупції

Гулик І.Р.

Кiлькiсть переглядiв: 155

Коментарi